My Other Half and My Jewels

Saturday, May 26, 2012

Kerja Kursus Geografi PMR 2012 - Part 1

Cuti sekolah pertengahan tahun telah bermula. Namun demikian, pelajar-pelajar tcer sekalian pasti sibuk memenuhi masa dengan kerja2 cuti terancang yang dibekalkan oleh cikgu2, menghadiri tusiyen, tak lupa pergi rumah orang kenduri dan sebagainya....

Kali ni, tcer tak bekalkan soalan2 cuti terancang untuk disiapkan...tapi tak bermakna tiada "hadiah percutian". Untuk semua pelajar tcer di kelas 3 Cekal dan 3 KRK 1, sukacita di lampirkan di sini rangka Kerja Kursus untuk tajuk tugasan kedua iaitu Perniagaan Runcit Pasar Malam di Pusat Niaga Paka, Dungun Terengganu.

Besar harapan tcer agar anak-anak didik tcer dapat manafaatkan cuti ini untuk menyiapkan tugasan wajib ini.TUGASAN 2 : PERNIAGAAN RUNCIT PASAR MALAM DI PUSAT NIAGA PAKA,  PAKA, DUNGUN TERENGGANU

            Jika bertaip mesti menggunakan Kertas Size A4, font Times New Roman, Saiz font 12
dengan langkau (line spacing) 2.0

  1. TAJUK
Contoh:-
“Perniagaan runcit Pasar Malam di Pusat Niaga Paka, Paka, Dungun, Terengganu”


  1. SENARAI KANDUNGAN

Contoh:-

Bil
Perkara/Butiran
Halaman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Penghargaan
Pendahuluan
Objektif Kajian
Kawasan Kajian
Kaedah Kajian
Dapatan Kajian
Rumusan
Lampiran
Rujukan  1. Penghargaan

Contoh:-

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya maka saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) 23/2 dengan baik. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua SMK Paka, ________________________________________ kerana memberi kebenaran untuk menyiapkan kerja kursus ini.       
Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru pembimbing saya iaitu _____________________________________yang sentiasa memberi tunjuk ajar, nasihat dan bimbingan sepanjang saya menyiapkan kerja kursus saya tahun ini.
Selain itu penghargaan ditujukan khas kepada kedua-dua ibubapa saya iaitu …………………………………..dan ……………………………..kerana memberi sokongan dari segi nasihat, tunjuk ajar dan kewangan.
Tidak lupa kepada rakan-rakan saya iaitu…………………….., …………………, dan ………………… kerana sudi berkongsi idea dan maklumat yang berkaitan dengan tajuk  Perniagaan Runcit Pasar Malam di Pusat Niaga Paka, Paka, Dungun Terengganu.
Akhir sekali ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat samada secara lansung atau tidak langsung dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini dengan memenuhi semua kehendak tugasan.  1. PENDAHULUAN
Setelah berbincang dengan guru subjek serta bertanyakan pendapat rakan-rakan
sekelas saya telah mengambil keputusan untuk menjalankan KGT berkaitan Tugasan 2. Tajuk tugasan saya ialah Perniagaan Runcit Pasar Malam di Pusat Niaga Paka, Paka, Dungun, Terengganu. Saya memilih tajuk ini adalah kerana pasar malam di Pusat Niaga Paka merupakan tempat tumpuan penduduk tempatan dan sekitarnya untuk mendapatkan bekalan bahan mentah dan keperluan seharian. Selain daripada itu, pasar mala mini berdekatan dengan kediaman saya. Ini akan meudahkan saya untuk membuat pemerhatian dan menjalankan aktiviti soal selidik. Saya telah mula menjalankan tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan ini bermula dari bulan Februari sehingga bulan ……………………… iaitu selama ………………………………………………..

  1. OBJEKTIF KAJIAN

Diantara objektif yang ingin dicapai melalui kajian tentang Perniagaan Runcit Pasar Malam di Pusat Niaga Paka  ini adalah:-
i. Mentakrifkan konsep dan jenis perniagaan runcit pasar malam
ii.Menerangkan kepentingan perniagaan runcit pasar malam
iii.Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit pasar malam
iv.Mengenal pasti kesan negatif perniagaan runcit pasar malam
v.Mencadangkan cara mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit pasar malam
vi.Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  1. KAWASAN KAJIAN

Kawasan kajian saya ialah Pusat Niaga Paka. Pusat Niaga Paka terletak di tengah-tengah pekan Paka kira-kira 25 km dari Bandar Dungun dan kira-kira 100 km dari ibu negeri Terengganu iaitu Kuala Terengganu. Sekiranya di ukur kedudukannya dengan sekolah saya, ia terletak di Utara Sekolah Menengah Kebangsaan Paka, berhamipran dengan Balai Posli Paka dan Masjid Jamek Paka. Pada asalnya Pusat Niaga Paka ini adalah merupakan kawasan petempatan keluarga nelayan tradisonal. Namun kini ia telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana terdapat banyak bangunan-bangunan perniagaan, klinik, restoran, bank, kedai runcit, kedai buku dan lain-lain premis yang menyediakan kemudahan kepada penduduk pada satu tempat tanpa perlu bergerak jauh. Secara fizikal, Pusat Niaga Paka ini terletak di dataran pantai yang luas dan rata bertentangan dengan Laut China Selatan.

(Peta Daerah disediakan manakala Peta Kawasan Kajian yang tepat dan lengkap perlu dilakar sendiri)

  1. KAEDAH KAJIAN

Sila rujuk bahagian Kaedah Kajian dalam contoh KGT dalam buku teks Tingkatan 1, 2 dan 3)

No comments:

Post a Comment