My Other Half and My Jewels

Thursday, July 3, 2014

PT3 - 2014. MATA PELAJARAN GEOGRAFI


PT3 merupakan sistem penilaian yang sangat baru bagi pelajar-pelajar tingkatan 3 tahun 2014. Mungkin ramai yang tertanya-tanya dan susah hati keran masa yang diperuntukkan sangat  pendek iaitu dari 1 -18 Julai 2014 berbanding dengan masa 5 bulan yang di peruntukkan untuk menyiapkan kerja kursus pada tahun sebelumnya. Berfikiran positif lah pelajar-pelajar. Guru-guru mata pelajaran pasti akan sedia membantu.  

Untuk Panduan Calon PT3 2014 - Sukacita teacher drafkan contoh/cara untuk menghasilkan Laporan PT3 -  MATA PELAJARAN GEOGRAFI
CONTOH :TUGASAN PT3 2014 : KAJIAN KES TENTANG KEJADIAN/ISU PENCEMARAN UDARANama Sekolah   :

Nama                    :

No. KP                  :

Tingkatan            :

Tugasan               : Kajian Kes Tentang Pencemaran Udara Di Paka

MARKAH

Bil
Kriteria
Skor
Catatan
1
Perancangan:
1. Jadual Kerja
2. Pengagihan Kerja
10
2
Proses Awal:
1. Jadual Kerja
2. Pengagihan Kerja
3. Objektif kajian Kes
4. Kaedah Kajian Kes
20
3
Proses Akhir:
1. Laporan Akhir
70
JUMLAH
100


JADUAL KERJA/PENGAGIHAN KERJA

HARI
TARIKH
PENGAGIHAN KERJA/AKTIVITI
CATATAN
1 (Selasa)
1 Julai 2014
1. Terima Soalan dan Panduan Rubrik pelaksanaan Kajian Kes : Pencemaran Alam Sekitar-Udara
2. Taklimat secara umum tentang cara pelaksanaan kajian kes oleh Cikgu Mohd Maulana Bin Tawang
3. Membuat catatan hasil penerangan guru
4. Bertanya dan berbincang dengan guru subjek cara pelaksanaan dengan lebih terperinci
2 (Rabu)
2 Julai 2014
1. Mencari dan mengumpul maklumat dan data.
2. Menghasilkan Borang Soal Selidik
Rujukan Internet
3 (Khamis)
3 Julai 2014
1. Mengedarkan Borang Soal Selidik kepada responden
2. Mengumpul dan menyusun data
3. Membuat analisa daripada data yang diberikan oleh responden
20 Responden
Membuat draf Jadual dan Graf Bar Mudah

Pelajar-pelajar perlu buat catatan sepertimana aktiviti yang telah pelajar jalankan....sehinggalah pelajar menghantar Laporan Kajian Kes masing-masing kepada guru mata pelajaran.

No comments:

Post a Comment